Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη στις 09:00

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ: 183929)
    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ».
  2. Έγκριση παραδοτέου :«Παραδοτέο Π.1.Β.: Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο και Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο».
  3. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Σουλίου.
  4. Oρισμός επιτροπής διοικητικής παραλαβής έργα Ζώνης Γ΄(Κρυσταλλοπηγής) του «Αρδευτικού έργου Χότκοβας Ν. Θεσπρωτίας» .
  5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου .
  6. Περί διαγραφής ή μη οφειλής .
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!