Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Δευτέρα στις 09.00

Συνεδριάζει την Δευτέρα στις 09.30΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2023.
  2. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου στην Καλαμάτα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!