Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 09:30

Την Πέμπτη και ώρα 9:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

   1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυκής – Ποταμιάς, της 1ης Πεζοποριακής Διαδρομής στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, στις 18 Ιουνίου 2023.
   2. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση – ελαιοχρωματισμό κτιρίων ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας.\
   3. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας και υδραυλικών κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας.
   4.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
   5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
   6. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-05-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για την υλοποίηση 1) των υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και 2) τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού € 99.401,02 με ΦΠΑ.
   7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.
   8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι – Παραμυθιά – Γλυκή έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
   9.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρεμάτων και παραλιών στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου (Αμμουδιά – Σύβοτα) (παροχή υπηρεσιών)».In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!