Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή τις 19:30

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 19:30 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Γ΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 30.410,00 € έτους 2023 για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» με Α/Α Συστήματος : 91449

ΘΕΜΑ 4ο
Υποβολή ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σουλίου στο ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ 5ο
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.

ΘΕΜΑ 6ο
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιών»
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!