Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη

Συνεδριάζει αυριο Πέμπτη στις 9.30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

  1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 1.625.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα έξοδα επιδόσεων δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εκδήλωση Τελετής Υποδοχής και Ενθρόνισης του Νέου Μητροπολίτη Παραμυθιάς -Φιλιατών – Γηρομερίου και Πάργας.

.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!