Αντώνης Μπέζας: Η οικονομία δεν αντέχει άλλους φόρους

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ με τη φορολογία, δεν είναι τα σχεδόν γραφικά που έχουν συμβεί με το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται από τη ΔΕΗ ή όσα συνέβησαν με...

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είχε πολύ έγκαιρα προειδοποιήσει για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η φορολογική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Η οικονομία δεν αντέχει άλλους φόρους. Η προσαρμογή στο σκέλος των εσόδων, θα πρέπει να γίνει μέσα από το δραστικότερο περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι από την αυξημένη φορολογική επιβάρυνση.

εφημερίδα REALnews Κυριακή 4.12.2011

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!