Πανηγύρι στο Τσαγγάρι Σουλίου με Δ. Αχνούλα, Ρ. Θεοχάρη και Θ. Χαλιγιάννη

Στις 25 Ιουλίου από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο