Συνεδριάζει στη Παραμυθιά η Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Επιτροπή  Διαβούλευσης του  Δήμου Σουλίου  θα συνεδριάσει, στις 5  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ....

Η Επιτροπή  Διαβούλευσης του  Δήμου Σουλίου  θα συνεδριάσει, στις 5  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης: 

1: Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα έργων  του Δήμου  Σουλίου για το έτος 2013.
2: Γνωμοδότηση  για το υπό σύνταξη προσχέδιο  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2013.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την  αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Πέμπτη 06/12/2011 και ίδια  ώρα), οπότε θεωρείται   σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Υπενθυμίζουμε πως η επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από δημότες και από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας του Δήμου οι όποιοι γνωμοδοτούν για μια σειρά από σημαντικά θέματα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!