Συνεδριάζει στην Παραμυθιά η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 10:30, η οικονομική επιτροπή με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Εισήγηση Ο.Ε για καταλογισμό Τ.Α.Π σε Τοπικές Κοινότητες2. Κατάρτιση...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 10:30, η οικονομική επιτροπή με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εισήγηση Ο.Ε για καταλογισμό Τ.Α.Π σε Τοπικές Κοινότητες
2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δ.Ε Παραμυθιάς.
3. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δ.Ε Αχέροντα.
4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ελαιοστασίων Τ.Κ Χρυσαυγής
5. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ XΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
6. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος
7. Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρου.
8. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ».
9. Απευθείας ανάθεση του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
10. Απευθείας ανάθεση του έργου: « ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΙΟΥ»
11. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ».
12. Ανάκληση της αριθ. 149/2013 απόφασης Ο.Ε και εκ νέου ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΕΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΠΡΟΔΡΟΜΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΗΝΑ Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ».
13. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επεξεργασίας αποβλήτων Βιολογικού Καθαρισμού Παραμυθιάς».
14. Απευθείας ανάθεση της μελέτης : «Τοπογραφική μελέτη Μύλων Σουλίου».
15. Απευθείας ανάθεση της μελέτης : «Ανάδειξη ιστορικών μονοπατιών Σουλίου ».
16. Διάθεση πίστωσης για Πολιτική Προστασία Παραμυθιάς
17. Διάθεση πίστωσης για Πολιτική Προστασία Δ.Ε Σουλίου .
18. Διάθεση πίστωσης για καθαρισμούς ρεμάτων (Τ.Κ Γκρίκας – Τ.Κ Ψάκκας).
19. Διάθεση πίστωσης για καθαρισμούς ρεμάτων (Τ.Κ Ζερβοχωρίου).
20. Διάθεση πίστωσης για καθαρισμούς ρεμάτων (Τ.Κ Ξηρολόφου ).
21. Διάθεση πίστωσης για αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης.
22. Διάθεση πιστώσεων

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!