Συνεδριάζει στην Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ  1ο: Ανάκληση της αριθμ. 228/2013 απόφασης περί:”Τροποποίηση Προϋπολογισμού και...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο: Ανάκληση της αριθμ. 228/2013 απόφασης περί:”Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού  έτους 2013” και λήψη νέας.
ΘΕΜΑ  2ο: Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 102 για πρόστιμο Κ.Ο.Κ., περασμένων οικονομικών ετών
ΘΕΜΑ  3ο: Διαγραφές  οφειλών περασμένων ετών.
ΘΕΜΑ  4ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος σταθμού κινητής τηλεφωνίας
ΘΕΜΑ  5ο: Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:*ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ*.
ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:”Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Τ.Δ Γκρίκας Δήμου Παραμυθιάς”
ΘΕΜΑ  8ο: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων.
ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση διενέργειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδών καθαριότητας).
ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
ΘΕΜΑ  12ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος συγγενών εκτελεσθέντων τον Σεπτέμβρη του 1943 Πλακωτιωτών από τους Γερμανούς.-
ΘΕΜΑ  13ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
ΘΕΜΑ  14ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού. Πωλητή λαϊκών αγορών.

Νέα Θέματα:

ΘΕΜΑ  15ο: Αντικατάσταση προέδρου – ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. του ΝΠΔΔ *ΑΡΩΓΗ*.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της αριθμ.76/2013 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ *ΑΡΩΓΗ* περί *τροποποίηση προϋπολογισμου οικ.ετους 2013 για μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΟΧ (από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ).
ΘΕΜΑ  17ο: Κατανομή πιστώσεως 29.323,63 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!