3 προσλήψεις διάρκειας δύο μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας

Απο αυριο οι αιτήσεις

Share

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ.11/2019απόφασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣουλίουθα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2)μηνών, τρία (3) άτομα, γιατην κάλυψη αναγκώνστην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σουλίου,ως εξής:

2 θέσεις ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων

1 θέση ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτωνέργων (τσάπας-JCB)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί μετα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1οςόροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ.Καραμανλή 179,από 20Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη, μέχρι και 29 Μαρτίου2019,ημέρα Παρασκευή.

Λεπτομέριες εδω

In this article

Join the Conversation