Εκπαιδεύτηκε το προσωπικού του δήμου Σουλίου σε θέματα πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Παραμυθιας

Στο 20% των ΟΤΑ της χώρας που αποδέχτηκαν την πρόσκληση ο δήμος Σουλίου. Ο μοναδικός στην Θεσπρωτία.

Share

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτικής προστασίας από την Πυροσβεστική Παραμυθιάς, προς το προσωπικό του δήμου Σουλίου.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν θέματα αντιμετώπισης και καταστολής πυρκαγιών, παροχή βασικών γνώσεων πυρασφάλειας, δασοπυρόσβεσης καθώς και η εφαρμογή κανόνων προληπτικής και οργανωμένης απομάκρυνσης ατόμων από χώρους υψηλής επικινδυνότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δήμος Σουλίου, ανήκει στο ποσοστό 20% των ΟΤΑ της χώρας αποδέχτηκαν την πρόσκληση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εκπαίδευση του προσωπικού του, και ο μοναδικός στη Θεσπρωτία.

Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας τριών ημερών και συνολικής διάρκειας δέκα οκτώ ωρών.

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς είχε ορισθεί ως εκπαιδευτικό παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τα στελέχη του μεταξύ αυτών του Προϊσταμένου του Π.Κ. Παραμυθιάς Επιπυραγού Μπέλλου Ευάγγελου ανέλαβαν την εκπαίδευση δέκα επτά υπαλλήλων του Δήμου Σουλίου, μεταξύ αυτών τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ντρίτσου Χρήστου, Παππά Σπυρίδων και Παππά Γρηγορίου υπεύθυνους στο τομέα της πολιτικής προστασίας για το Δήμο Σουλίου.

In this article

Join the Conversation