Οι απαντήσεις Καραγιάννη, στο Ερωτηματολόγιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ

Τι ανέφερε για Υγιεινή και Ασφάλεια, θέματα προσωπικού, ιδιωτικοποιήσεις στην καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων και 2ετή προσχολική αγωγή

Share

Κ. Πρόεδρε και κ.κ. μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ.,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνεται να αναφερθούμε στα πολύ σημαντικά θέματα που θίγετε .

Γενικός κάνονας μας θα είναι σαν Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου, η αγαστή και διαρκής συνεργασία με τους Υπάλληλους μας και τα Συνδικαλιστικά Όργανα, οχι μόνο στα θέματα που θίγετε, άλλα στο σύνολο των ζητημάτων που άπτονται τοσο στα εργασιακά οσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς του Δημότες μας.

Δεν θα θέλαμε σε κανένα σημείο να «χαϊδέψουμε αυτιά», και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, πως είμαστε της άποψης ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να τους προσφέρει οτιδήποτε θα έχει ως αποτέλεσμα ένα εργασιακό περιβάλλον αποδοτικό και ανθρώπινο.

Βασικό εργαλείο για μια αποδοτική σχέση με τους συνεργάτες μας τους δημοτικούς υπαλλήλους, θα είναι ένα σύγχρονος κανονισμός εργασίας που έτσι και αλλιώς προβλέπεται από τον N.1767/1988.

Σχετικά με τα θέματα που αναφέρατε, στις σελίδες που ακολουθούν:

1. Υγιεινή και Ασφάλεια:
– Κτιριακές εγκαταστάσεις (Αμαξοστάσιο – Δημαρχείο – ΚΕΠ- Παιδικοί Σταθμοί)
– Γραφείο κίνησης: συντήρηση -αντικατάσταση οχημάτων -εργατικά ατυχήματα- Εμβολιασμοί – Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Δεν μπορούμε να μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, χωρείς να θεωρούμε δεδομένη την υγιεινή και την ασφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει αμφίδρομες ενέργειες, τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο και από τους ίδιους τους Υπαλλήλους (Άρθρο 32 Ν.1568/1985, άρθρο 49 Ν.3850/2010).

Οι διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανονιστικές/νομοθετικές διατάξεις στην Ελλάδα υποχρεώνουν και τις Δημοτικές Αρχές αλλα και του Εργαζομενους, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής ώστε να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες, να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, και να αποφευχθεί τόσο η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι κομβικό ζήτημα ασφάλειας και θα αποτελέσει για εμάς βασική προτεραιότητα. Εν τάχει, για να να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια εντός κτηριακών εγκαταστάσεων, θα υπάρχει συνεχής έλεγχος των κανόνων ασφαλείας όπως:
1. Ο έλεγχος καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων για αντισεισμικοτητα κλπ καθώς και της τεχνολογικής υποδομής
2. Ο έλεγχος για εύκολη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά κλπ). Επίσης πληροφόρηση των εργαζομένων για τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.
3. Ο έλεγχος για ετοιμότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και σωστής νοσοκομειακής περίθαλψης.
4. Ο έλεγχος για σωστή αποθήκευση και χρήση εύφλεκτων και επικίνδυνων ουσιών, αερίων, κλπ, για την αποφυγή ατυχημάτων.
5. Η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για τους κανόνες ασφάλειας κατά την χρήση μηχανημάτων
6. Η διαχείριση πιθανόν επικίνδυνων υλικών.
7. Η σωστή και απλή επισήμανση όλων των εργασιακών χώρων και κανόνες απαγορεύσεων για επικίνδυνες εργασίες ή συνθήκες εργασίας.
8. Ο έλεγχος για τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά την διάρκεια της εργασίας και ανάληψη υποχρεώσεων για συχνή επιθεώρηση των εργασιακών χώρων
9. Η εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σχετικά με το Αμαξοστάσιο, η νομοθεσία ορίζει την λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών μέσων μαζικής μεταφοράς. Για εμάς η λειτουργία του αμαξοστασίου είναι κομβική για την αντιμετώπιση των ζητημάτων καθημερινότητας, που διαχειρίζονται οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας κλπ και γι΄ αυτό θα πρέπει θα πρέπει να είναι πρότυπο ασφάλειας.

Ο συνεχής έλεγχος καταλληλότητας των οχημάτων είναι αυτονόητος, όπως αυτονόητη είναι και η διαθεσημότητα των απαραίτητων τεχνικών μέσων για την συντήρηση τους.

Έκτος από όλα τα παραπάνω, πρόθεση μας είναι να διευκολινουμε την εργασία των Δημοτικών μας Υπαλλήλων στο Αμαξοστάσιο, με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που θα μειώσουν την γραφειοκρατική εργασία οπως εφαρμογή που συνδέει άμεσα το Γραφείο Κίνησης (που θα υλοποιήσουμε), την αποθήκη ανταλλακτικών και τα συνεργεία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Αμαξοστασίου (τα οποία επίσης θα υλοποιήσουμε), και τα οποία θα αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων.

Σχετικά με τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), επίσης ειναι αυτονόητο, πως σαν Δημοτική Αρχή, θα φροντίσουμε να ειναι διαθέσιμος και λειτουργικός, ο κάθε εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται απο κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Σχετικά με τον εμβολιασμό και γενικότερα με την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Δημοτικούς μας Υπαλλήλους, θα προβούμε στην σύνταξη σύγχρονης μελέτης παροχής υπηρεσίας ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμού, με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων έλεγχων του προσωπικού.

2. Θέματα προσωπικού
– Μονιμοποίηση συμβασιούχων-Έλλειψη προσωπικού, Εντατικοποίηση -Αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού – ΟΕΥ – Οργανόγραμμα
– Παραίτηση από ένδικα μέσα 13ου & 14ου μισθού (Αγωγές).

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως όραμά μας και στόχος μας είναι ο Δήμος μας να στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό και ως προς αυτό, είναι δεδομένο πως θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα ασκήσουμε όση επιρροή έχουμε, έτσι ώστε οι συμβασιούχοι και ειδικά όσοι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, να νομιμοποιηθούν. Αυτό προϋποθέτει την συνεχή συνεργασία μας με εσάς τους συνδικαλιστικούς φορείς, έτσι ώστε η άσκηση επιρροής προς την κεντρική εξουσία και τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, να είναι όσον το δυνατόν πιο αποδοτική.

Η έλλειψη προσωπικού είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η δυσλειτουργία διαφόρων υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού. Επίσης δεδομένη είναι η υπερφόρτωση αρμοδιοτήτων και εργασιών στο υφιστάμενο προσωπικό για την κάλυψη των κενών. Αυτό όπως καταλαβαινεται δεν μπορεί να συνεχιστεί, αν θέλουμε έναν Δήμο αποδοτικό.

Για αυτό τον λόγο, σε συνεργασία με αρχικά με τους Υπαλλήλους του Δήμου, θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει λόγος για αλλαγές στο οργανόγραμμα και στις αρμοδιότητες με στόχο αφενός τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, αφετέρου τις ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους δημότες μας. Ταυτόχρονα, πάλι σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, θα συμμετέχουμε από κοινού στην μελέτη σχεδιασμού, για τη διαδικασία έγκρισης θέσεων στον ΟΕΥ της υπηρεσίας καθώς και τον αντίστοιχο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Η διαρκής επιμόρφωση των Υπαλλήλων του Δήμου μας, είναι βασικό πλάνο στα σχέδια μας για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της εξυπηρέτησης του Δημότη. Θα σχεδιάζουμε από κοινού την συμμετοχή των Υπάλληλων μας σε επιμορφωτικά προγράμματα, διεκδικώντας να πραγματοποιούνται εντός ορίων της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Σχετικά με τον 13ο και 14ο μισθό, θα είναι προσβολή για τους άμεσα συνεργάτες μας, έστω και να σκεφτούμε τρόπους πίεσης για παραίτηση των δικαιωμάτων τους. Δε είμαστε πολυεθνική εταιρεία ούτε απρόσωπη επιχείριση. Σεβόμαστε τους ανθρώπους μας, θέλουμε να λαμβάνουν ότι δικαιούνται και θα σταθούμε αρωγοί με οποίον τρόπο μπορούμε, στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Και προφανώς θα σεβαστούμε οποιαδήποτε τυχόν απόφαση εκδικασμένων ποσών.

3. Ιδιωτικοποιήσεις : Καθαριότητα – Μεταφόρτωση.
Ξεκάθαρος στόχος μας είναι να διαχειριζόμαστε αποκλειστικά με το δικό μας ανθρωπινό δυναμικό όλες τις υπηρεσίες του Δήμου αλλα ταυτόχρονα να μην υπάρχει έκπτωση στην παρεχόμενη υπηρεσία προς τον Δημότη μας. Αναφερθήκαμε και πριν στην συνεργασία μας για το ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και στην διεκδίκηση για την κάλυψη των κενών θέσεων η οποία θα μας επιτρέπει να είναι απολύτως Δημόσια η Υπηρεσία Καθαρότητας του Δήμου Σουλίου.

4. Διαχείριση απορριμμάτων Ανακύκλωση -Ογκώδη αντικείμενα
Η διαχείριση απορριμάτων ανήκει στον περιφερειακό σχεδιασμό. Για εμάς είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας ενώ μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Η τήρηση όλων των προβλεπομενων από τον περιφερειακό σχεδιασμό, με ταυτόχρονη εξέταση και επικαιροποιηση των πιθανών αλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψιν τα τοπικά χαρακτηριστικά του Δήμου Σουλίου, προφανώς είναι μονόδρομος.

Η συλλογή, εναπόθεση, επεξεργασία ή καταστροφή των απορριμμάτων κατά τον ευνοϊκότερο για το περιβάλλον τρόπο, η μείωση της παραγωγής τους, η ανάκτηση, επαναφορά και επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών, είναι το ζητούμενο του Περιφερειακού Σχεδιασμού, που με την λειτουργιά του Εργοστασίου Ελευθεροχωρίου, μπορεί να βάλει τις βάσεις για ενα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμάτων.

Εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της ανακύκλωση, της ανάκτησςη πρώτων υλών ή της ενεργειακής αξιοποίησης. Η καμπάνιες που θα υποστηρίζουν την ανακύκλωση θα είναι συνεχείς ενώ τα σημεία ανακύκλωσης θα πολλαπλασιαστούν από τους πρώτους μήνες μας ως Δημοτική Αρχή.

Το φαινόμενο της εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων, παλαιών οικοδομικών υλικών, κάθε είδους κουφωμάτων, υπολειμμάτων καθαρισμών κήπων-κλαδιών σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, είναι μια παραγματικότητα που ευτυχώς στον Δήμο μας είναι περιορισμένη. Ο κανονισμός καθαριότητας περιγράφει την διαδικασία διαχείρισης αυτών των αντικείμενων και η τήρηση του κανονισμού θα αποτελεί προτεραιοτητα μας.

5. Προσχολική αγωγή: Τις θέσεις σας για την 2χρονη προσχολική αγωγή
Και εδώ το ζητούμενο έχει 2 άξονες. Να μην υπάρξει καμιά έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους γονείς και τα παιδιά, και ταυτόχρονα να μην θιχτεί η εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

Εμείς υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα της άμεσης καθολικής εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παιδαγωγική διαδικασία για τα νήπια με κατάλληλη κτιριακή υποδομή, διορισμούς, επαρκής χρηματοδότηση, σίτιση, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό κ.α.

In this article

Join the Conversation