170.000€ για την αποκατάσταση του Ι.Ν Αγίας Κυριακής Αυλότοπου

Οι εργασίες

Share

Στην επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπειρου, που θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή, θα συζητηθει η  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς –Γηρομερίου, Φιλιατών &Πάργας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Κυριακής Αυλότοπου», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

– Εκτέλεση σωστικών και στερεωτικών επεμβάσεων των τοιχογραφιών
– Δεν θα γίνει εφαρμογή τσιμεντοενεμάτων
– Ενίσχυση όλων των υπαρχόντων και μη ξύλινων ελκυστήρων, τοποθέτηση μεταλλικών στους ξύλινους και τοποθέτηση πλακών αγκίστρωσης για την καλύτερη στατική θωράκιση του μνημείου.
– Αντιστήριξη των τόξων του τρούλου
– Αφαίρεση μεταγενέστερων επιχρισμάτων
– Πλήρη ενίσχυση των εξωτερικών τοιχοποιιών και αποκατάσταση των ρωγμών τους
– Εφαρμογή λίθινων κλειδιών
– Επισκευή στέγης
– Πλήρωση των θόλων με ελαφρό σκυρόδεμα
– Στεγάνωσης της στέγης Καθαίρεση της σχιστόπλακας από την στέγη του γυναικωνίτη
– Καθαίρεση της ξύλινης στέγης και τοποθέτηση νέας.

In this article

Join the Conversation