Σούλι Παραμυθιάς | Στις 12 Αυγούστου η μεγάλη λαϊκο-δημοτική βραδιά

Στο πρ. δημοτικό σχολείο Bvlgari