Συγκροτήθηκε η δημοτική επιτροπή παρακολούθησης των αδέσποτων

Ονόματα

Share

Συγκροτήθηκε η πενταμελής δημοτική επιτροπή παρακολούθησης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωναμε τον ορισμό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούμενη από τους: .

Ως Πρόεδρο της Επιτροπής , τον κ. Στεφάνου Κωνσταντίνο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης-Εμπορίου-Αθλητικών Χώρων, με αναπληρωτή τον κ. Παππά Γρηγόριο Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου.

Ως μέλος της Επιτροπής τον κ. Παππά Σπυρίδωνα ,υπάλληλο εκπρόσωπο του Δήμου Σουλίου με αναπληρωτή τον υπάλληλο κ. Τζούνα Παύλο.

Ως μέλος της Επιτροπής τον κ. Χόβολο Θεόδωρο, ιδιώτη Κτηνίατρο και μέλος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Δήμο Σουλίου

Ως μέλος της Επιτροπής τον κ. Κόρπα Βασίλειο, Πρόεδρο-εκπρόσωπο του Φιλοζωϊκού Σωματείου Θεσπρωτίας.

Ως μέλος της Επιτροπής τηνκ. Σταματία Μάρκου, εκπρόσωπο του Φιλοζωϊκού Σωματείου Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation