Οι εκπρόσωποι του δήμου Σουλίου στην ΠΕΔ Ηπείρου

Ποιοι εκλεχτηκαν

Share

Τους εκπροσώπους  στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση της Δευτέρας. Τα αποτελέσματα:

Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:

Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜ.ΟΣ)
ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ έλαβε επτά (7) ψήφους ( εκλέγεται)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έλαβε έξη (6) ψήφους

Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:

Α.Συνδυασμός «ΤΟΠΟΣΑΞΙΩΝ»
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε επτά (7) ψήφους (εκλέγεται)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,έλαβε έξη (6) ψήφους

Β.Συνδυασμός «1ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΠΙΔΑΣ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε έξη (6) ψήφους
ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε τέσσερις (4) ψήφους

Γ.-Συνδυασμός«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ,έλαβε έξη (6) ψήφους
ΧΡΗΣΤΟY ΔΗΜΗΤΡΗΣ έλαβε τέσσερις (4) ψήφους

Επειδή διαπιστώθηκε ισοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων των συνδυασμών της μειοψηφίας, «1ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΠΙΔΑΣ» & «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,ο Πρόεδρος του Δ.Σ.προέβη σε δημόσια κλήρωση σύμφωνα με τη νπαρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019.Απότην κλήρωση προέκυψε ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

In this article

Join the Conversation