Κλειστό σήμερα το δημοτικό σχολείο Ξηρολόφου λόγω της εποχικής γρίπης

Η απόφαση

Share

Ο Δήμαρχος Σουλίου, εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 (περ.4. 27) του Ν.3852/10.
3. Το με αριθ. πρωτ. 645/14-2-1020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας .
4. Την ανάγκη διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες , επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ( απόντες άνω του 50% του μαθητικού δυναμικού) λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης ,

Αποφασίζουμε
Τη διακοπή μαθημάτων των σχολικών μονάδων του Δημοτικού Σχολείου Ξηρολόφου – «Αρχαία Ελέα», για μία (1) ημέρα , ήτοι στις 14 -2-2020 , λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης.

In this article

Join the Conversation