Η αγροτική οδοποιία και η ύδρευση της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου

Στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  9.00΄

Share

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις  19 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  9.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.

Έγκριση Πρακτικού I διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ  ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».

Έγκριση Πρακτικού I διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».

Εξειδίκευση πιστώσεων  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών αποκριάτικων εκδηλώσεων. Διαγραφή  οφειλής.

In this article

Join the Conversation