Σήμερα ο ετήσιος χορός της ένωση αστυνομικών υπαλλήλων

Στο κέντρο "Αμφιθέατρο"