Γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας στο Γαρδίκι

Κυριακή 8 Μαρτίου στην Ταβέρνα Μαργαρίτης, με ζωντανή μουσική αφιερωμένη στις γυναίκες