Ευχαριστήριο της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων προς τον δήμαρχο Σουλίου

Ανακοίνωση