Δωρεάν σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας και ΕΦΕΤ απο το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας ενημερώνει ότι έπειτα από συμφωνία που σύναψε με το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, θα διοργανώσει σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ και Τεχνικών Ασφαλείας,...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σας ενημερώνει ότι έπειτα από συμφωνία που σύναψε με το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, θα διοργανώσει σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ και Τεχνικών Ασφαλείας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Δίνεται η δυνατότητα να συγκροτηθούν τμήματα και σε περιοχές εκτός Ηγουμενίτσας (για παράδειγμα, σε Παραμυθιά, Φιλιάτες, Σύβοτα, Πέρδικα κλπ) σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τουλάχιστον 20 αιτήσεις συμμετοχής ανά σεμινάριο και ανά περιοχή.

Επισημαίνεται ότι εφόσον οι αιτήσεις υποβληθούν κατά τον μήνα Ιούλιο η εκπαίδευση θα διεξαχθεί κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους

Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση σεμιναρίου κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Επίσης όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Οι αιτήσεις ΕΦΕΤ αφορούν μόνο εργοδότες και εργαζόμενους κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Για χάρη ευκολίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις κατάλληλα συμπληρωμένες και σφραγισμένες στο e-mail: [email protected] ή στο φαξ: 2665029489 του φορέα και το πρωτότυπο στέλεχος να προσκομιστεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Κυρά Βασιλικής 13 Ηγουμενίτσα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, το συντομότερο δυνατό.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!