Πρόσληψη καθαρίστριας στο Γυμνάσιο Γαρδικίου. Μέχρι την άλλη Πέμπτη οι αιτήσεις.

Προκυρήχθηκε από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου μία θέση καθαρίστριας/ή για το διδακτικό έτος 2014-2015, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα...

Προκυρήχθηκε από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου μία θέση καθαρίστριας/ή για το διδακτικό έτος 2014-2015, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα των 8 αιθουσών του Γυμνασίου Γαρδικίου.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και οτι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους) ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 14.8.2014 έως και την Πέμπτη 21.8.2014 (κατά τις εργάσιμες ημέρες) και κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Διευθυντή του Γυμνασίου Γαρδικίου ή στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου ή στο Δήμο Σουλίου.

Τα Κριτήρια επιλογής είναι Κοινωνικοοικονομικά, τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτησή τους, και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή. Σε περίπτωση δηλώσεως ψευδών στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

In this article

Join the Conversation