Τέλος εποχής για την ΕΑΣ Θεσπρωτίας. Νέος Φορέας ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας -Ένωση Αγροτών»

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας αποφασίσθηκε η λύση της Ένωσης και η θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000,...

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας αποφασίσθηκε η λύση της Ένωσης και η θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν εκκαθαριστές για τη διενέργεια της εκκαθάρισης οι κ.κ  Αναστάσιος Λάγκας και Βασίλειος Λύτης. Σε σχετική ανακοίνωσή, αναφέρουν οι εκκαθαριστές:

Με την παρούσα γνωστοποιούμε (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου) τη λύση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας και τη θέση της σε εκκαθάριση και καλούμε τους δανειστές αυτής μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα τεσσάρων ( 4 ) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον συμβολαιογράφο Ηγουμενίτσας κ. Φωκίωνα Ντάνη του Κωνσταντίνου καταθέτοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

Την θέση της ΕΑΣ παιρνει του ο νέος «Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας -Ένωση Αγροτών». Το νέο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να συμβάλλει στην οργάνωση, αναδιάρθρωση και αναζωογόνηση του συνεταιριστικού κινήματος στην Θεσπρωτία, μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Τα βασικά εργαλεία παρέμβασης του νέου συνεταιρισμού είναι:

•    Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ηγουμενίτσας (Ελευθερίας 13 – Ηγουμενίτσα)
•    Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Παραμυθιάς (49 Προκρίτων – Παραμυθιά)
•    Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Φιλιατών (Αγ. Κοσμά 5  –  Φιλιάτι)
•    Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Νομού Πρέβεζας (Κανάλι  Πρέβεζας)

Τα παραπάνω κέντρα είναι πιστοποιημένα σαν φορείς Α & Β Βαθμού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρώντας όλες τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και εμπιστευτικότητας. Διαθέτουν πλήρη στελέχωση με Γεωπόνους, Τοπογράφους, οικονομολόγους και εξειδικευμένους συμβούλους για παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των αγροτικών δραστηριοτήτων (Δηλώσεις ΟΣΔΕ, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Επιστροφή ΦΠΑ, Μητρώα Αιγοπροβάτων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μεταβολών, Εμημερώσεις για νέα ΚΑΠ, καλλιεργητικές συμβουλές, διαδικασίες Νέων Αγροτών κλπ).

Επί πλέον ο νέος συνεταιρισμός διαθέτει εγκαταστάσεις που έχουν άμεση σχέση με την αγροτική παραγωγή (ζωοτροφές, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό, φυτοφάρμακα κλπ).
•    Εγκαταστάσεις ξήρανσης και συγκέντρωσης καλαμποκιού (Σκάνδαλο)
•    Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης καλαμποκιού (Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας)
•    Εγκαταστάσεις Γεωργικών Εφοδίων Ηγουμενίτσας.
•    Εγκαταστάσεις Γεωργικών Εφοδίων Παραμυθιάς.
•    Εγκαταστάσεις Γεωργικών Εφοδίων Φιλιατών.
•    Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης ελαιολάδου Πέρδικας

Η απάντηση που μπορεί να δώσει ο μικρός γεωργικός κλήρος και οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μας, στην πρωτοφανή οικονομική κρίση είναι μία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.
Ένας συνεταιρισμός που να επικεντρώνει την προσοχή του σε τέσσερις (4) τομείς.
1.    Τομέας συγκέντρωσης καλαμποκιού για λογαριασμό παραγωγών
2.    Τομέας συγκέντρωσης, τυποποίησης και μεταποίησης ελαιολάδου
3.    Τομέας εσπεριδοειδών
4.    Τομέας κτηνοτροφικής παραγωγής και μεταποίησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας – Ένωση Αγροτών» καλεί τους αγρότες να εγγραφούν στο νέο συνεταιρισμό συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση που θα βρίσκεται στα γραφεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) Ηγουμενίτσας- Παραμυθιάς και Φιλιατών. Τα νέα μέλη, θα απολαμβάνουν ειδικών προνομίων εξυπηρέτησης από όλες τις εγκαταστάσεις και κέντρα εξυπηρέτησης του συνεταιρισμού.

In this article

Join the Conversation