Ευρεία σύσκεψη για την αξιοποίηση της παρόχθιας ζώνης του Αχέροντα στην Γλυκή

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της παρόχθιας ζώνης του Αχέροντα στην Γλυκή συζήτησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο...

• Οριοθέτηση του Αχέροντα από την πλευρά της Θεσπρωτίας (από τη γέφυρα έως την περιοχή Natura, ελάχιστο μήκος)
• Σύνταξη μελέτης ανάπλασης μετά την οριοθέτηση
• Έως την έγκριση της μελέτης ανάπλασης να μην προχωρήσει καμία παρέμβαση στο τμήμα που χαρακτηρίζεται Natura
• Άμεση απομάκρυνση -μετά και το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του Δήμου Σουλίου- όλων των κατασκευών(π.χ. γέφυρες, σκοινιά κ.λ.π.) που η στατικότητά τους είναι αμφισβητήσιμη και αντικατάστασή τους από κατασκευές που θα πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και δεν θα εδράζονται σε πλατάνια για λόγους προστασίας από την εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους
• Χωροθέτηση χρήσεων και τακτοποίηση των υφιστάμενων ανάλογα με το βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον (δηλ. ηπιότερες μορφές όσο πλησιάζουμε την Α΄ ζώνη Natura)
• Δημοπράτηση από το Δήμο Σουλίου προκαθορισμένων θέσεων αθλοπαιδιών και άλλων χρήσεων εντός εκτάσεων ιδιοκτησίας του
• Σταβλισμός των αλόγων σε αγροτεμάχιο του Δήμου Σουλίου δυτικά της γέφυρας και καθορισμός ειδικών ιππικών διαδρομών
• Εξειδίκευση όλων των παραπάνω εντός των επόμενων δύο μηνών και
• Συνεχής συνεργασία των φορέων που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη και με άλλες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. Αστυνομία, Φορέα Διαχείρισης κ.λ.π.)

In this article

Join the Conversation