Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου

Τους νέους 4 Αντιδημάρχους του Δήμο Σουλίου, με θητεία δυόμισι ετών ( από 1/9/2014 έως 28/2/2017), καθώς και 4 εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, όρισε και ανακοίνωσε η Δήμαρχος Σταυρούλα...

1) Ντάγκας Ευάγγελος υπεύθυνος για:
Την παρακολούθηση – εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας , χωροταξίας και χρήσεων γης , Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων
Την εποπτεία – Έλεγχος – Συντονισμός μελετών που αφορούν έργα – παρεμβάσεις και αναπλάσεις στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα.
Το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου
Θέματα Γ.Π.Σ.
Ανάπτυξη υπαίθρου και οικισμών
Συνεργασία στα ανωτέρω θέματα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2) Λώλος Δημήτριος υπεύθυνος για:
Θέματα προβολής και τουρισμού,
Θέματα Νεολαίας και εθελοντισμού

3) Ντούκα Βασιλική υπεύθυνη για:
τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις
θέματα Αθλητισμού
συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση

4) Παππάς Παναγιώτης υπεύθυνος :
Πολιτισμού
Προγράμματος εκδηλώσεων, τοπικών εορτών και εθνικών επετείων.
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Σχολών Γονέων
Συνεργασία με το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗIn this article

Join the Conversation