Πρόγραμμα ανέργων πτυχιούχων με επιδότηση ανά άνεργο 7.800€

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2, Ε.Κ.Α.Τ.Η, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και τα  Ελληνικά  Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ, ως  πάροχοι κατάρτισης, καλούν όλους τους άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ,  του...

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:240 ΩΡΩΝ
ΤΙΛΤΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ &  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΝΜΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ    2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI)    6
ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    5
ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    5
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ    20

 

ΕΚΑΤΗ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  64  ΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ 26650 21055
ΦΑΞ 26650 29493
wev www.ekati.edu.gr
email. [email protected]

In this article

Join the Conversation