Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα σχολεία του Δήμου Σουλίου

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σουλίου θα διενεργήσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού», για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του...

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σουλίου θα διενεργήσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού», για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 1.778,95 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κ. Μαραζόπουλο Aθ. (τηλ. 2666360132).

Παραμυθιά 9 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation