Μέχρι την Τρίτη οι προσφορές για την φύλαξη του χώρου του Λαμπόβου

Ο Δήμος Σουλίου, ύστερα από την αριθμ. 261/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες με τίτλο «Ασφάλεια – φύλαξη...

Ο Δήμος Σουλίου, ύστερα από την αριθμ. 261/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες με τίτλο «Ασφάλεια – φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Λάμποβο Παραμυθιάς» συνολικού προϋπολογισμού 4.851,12 € με ΦΠΑ 23% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΟΒΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου: κ. Παππάς Γρ. (τηλ. 2666360129) ή κ. Μαραζόπουλος Aθ. (τηλ. 2666360132).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!