Διεργασίες για την συγκρότηση της νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρ. 76 ”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, ο Δήμος Σουλίου υποχρεούται να συγκροτήσει κατόπιν απόφασης δημοτικού συμβουλίου, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ως όργανο...

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρ. 76 ”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, ο Δήμος Σουλίου υποχρεούται να συγκροτήσει κατόπιν απόφασης δημοτικού συμβουλίου, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες η θητεία του οποίου δεν υπερβαίνει τα δυόμιση (2,5) έτη.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Τα μέλη της αποτελούν εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας, και σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού τους αριθμού (δηλαδή από 8 – 17 άτομα), που προκύπτει μετά από κλήρωση, δημότες του Δήμου Σουλίου, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την 189/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουλίου για τον Κανονισμό Διαβούλευσης, παρακαλούμε έως 1 Οκτωβρίου 2014, να ορίσετε έναν (1) εκπρόσωπό σας για τη συμμετοχή του στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και όσοι εκ των δημοτών θέλουν να συμμετέχουν, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην υπεύθυνη υπάλληλο κα Λαμπρίνα Παππά τηλ. 2666360100, καθώς και στο e-mail του Δήμου Σουλίου [email protected]

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!