Συνεργασία συλλόγων Ξηρολόφου και Ραχουλίου για την ανάπτυξη του Εθελοντικού Κινήματος

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:15 , πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ξηρολοφιτών «Ο ΚΟΚΚΥΤΟΣ» με το Δ.Σ του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ραχουλιωτών...

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:15 , πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ξηρολοφιτών «Ο ΚΟΚΚΥΤΟΣ» με το Δ.Σ του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ραχουλιωτών καθώς του Προέδρου και της αντιπροέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος Ξηρολόφου με θέμα: Δημιουργία κοινής εθελοντικής ομάδας, για την καλύτερη ποιότητα ζωής στην κοινότητα μας.

Το κλίμα ήταν πολύ θετικό και ο Πρόεδρος του Τ.Δ . Ξηρολόφου δεσμεύτηκε να συγκαλέσει λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της κοινότητας για ενημέρωση της Δημιουργίας της κοινής εθελοντικής ομάδας.

Το ΔΣ του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ξηρολοφιτών
«Ο ΚΟΚΚΥΤΟΣ»


In this article

Join the Conversation