Παρατείνεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου η προθεσμία για συμμετοχή στην επιτροπή Διαβούλευσης

Μέχρι και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σουλίου. Η επιτροπή διαβουλευσης επιβάλεται από τις διατάξεις...

Μέχρι και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σουλίου.

Η επιτροπή διαβουλευσης επιβάλεται από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρ. 76 ”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” και ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Τα μέλη της αποτελούν εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας, και σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού τους αριθμού (δηλαδή από 8 – 17 άτομα), που προκύπτει μετά από κλήρωση, δημότες του Δήμου Σουλίου, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

In this article

Join the Conversation