Ο Εμπορικός σύλλογος Παραμυθιάς για την ημερίδα ΤΟΠΣΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα,  τη Δευτέρα 13/10/2014 η ημερίδα με θέμα: « Καλές Πρακτικές στους Τομείς Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Νομού...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα,  τη Δευτέρα 13/10/2014 η ημερίδα με θέμα: « Καλές Πρακτικές στους Τομείς Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Νομού Θεσπρωτίας» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ -ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ» στα πλαίσια της πράξης  «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ).

Την ημερίδα οργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς και παρευρέθησαν εκεί η Πρόε-δρος του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, σύμβουλος εργασίας από τον ΟΕΑΔ,  εκπρόσωποι άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων, εκ-πρόσωπος του ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ που έχει και την ευθύνη συντονισμού των δρά-σεων καθώς και εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της περιοχής και επωφελούμενοι.

Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν τρόποι απασχόλησης ανέργων μέσω των προγραμμάτων  α-πασχόλησης καθώς και τη γραφειοκρατία η οποία ακολουθεί τέτοιου είδους προγράμματα. Ειδικότερα τονίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ανέργων οι οποίοι επιλέγονται σε προγράμματα απασχόλησης και υπογραμμίστηκε η σημασία συνεργασιών μεταξύ των ω-φελουμένων ανέργων και των φορέων που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμά-των.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία πληροφόρησης στην Ηγουμε-νίτσα: 26650 29487 και Παραμυθιά: 2666360100.

In this article

Join the Conversation