Νέος γύρος Κοινωφελούς Εργασίας με 13 θέσεις στο Δήμο Σουλίου. 83 συνολικά στην Θεσπρωτία

13 θέσεις πεντάμηνης εργασίας, περιλαμβάνει ο νέος γύρος κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Σουλίου. Οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες οπού θα δοθεί και η οριστική...

13 θέσεις πεντάμηνης εργασίας, περιλαμβάνει ο νέος γύρος κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Σουλίου. Οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες οπού θα δοθεί και η οριστική προκήρυξη και θα διευκρινιστούν και οι θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, ωστόσο για την Θεσπρωτία προκύπτουν συνολικά 83 θέσεις (55 στην Ηγουμενίτσα και 15 στους Φιλιάτες).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3) Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
5) Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!