Πρόσληψη κτηνίατρου από τoν Αγροτικό Συνεταιρισμό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ» προχωρά στην ανάπτυξη δραστηριότητας κτηνιατρικών υπηρεσιών και αναζητά νέο δυναμικό και συνεργάσιμο στέλεχος (Κτηνίατρο) για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα...

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ» προχωρά στην ανάπτυξη δραστηριότητας κτηνιατρικών υπηρεσιών και αναζητά νέο δυναμικό και συνεργάσιμο στέλεχος (Κτηνίατρο) για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα την Ηγουμενίτσα

Προσόντα
• Απόφοιτος Κτηνιατρικής ΑΕΙ
• Εμπειρία στην πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων
• Εμπειρία στην αντιμετώπιση ασθενειών
• Εμπειρία σε Συστήματα Πιστοποίησης
• Καλή γνώση χειρισμού H/Y

Επιθυμητά προσόντα
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Προϋπηρεσία σε ανάλογο περιβάλλον
• Δίπλωμα αυτοκινήτου

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως την 30.11.2014 αναφέροντας τη θέση μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2665024071

In this article

Join the Conversation