Αναγνώστης: Σε αναγνώριση ανθρώπινου χρέους και ηθικού καθήκοντος

Η ιεροσύνη αποτελεί βαρύ ηθικό φορτίο και αξιώνει εγκράτεια, πνευματικότητα, αλληλεγγύη και ταπεινοφροσύνη από τους λειτουργούς της, ιδιαίτερα στις σημερινές συγκυρίες που διανύει η πατρίδα μας και η...

Η ιεροσύνη αποτελεί βαρύ ηθικό φορτίο και αξιώνει εγκράτεια, πνευματικότητα, αλληλεγγύη και ταπεινοφροσύνη από τους λειτουργούς της, ιδιαίτερα στις σημερινές συγκυρίες που διανύει η πατρίδα μας και η ορθόδοξη εκκλησία μας.

Συνιστά όμως στοιχειώδης υποχρέωση η έξαρση των αρετών και η ηθική δημόσια αναγνωρισημότητα των κληρικών που τιμούν τα ράσα τους και εκτελούν ενάρετα και συνετά το εκκλησιαστικό λειτούργημα.

Ένας “άξιος” κληρικός πρόσφατα χειροτονηθείς από το Μητροπολίτη Κόνιτσας, Ανδρέα, είναι και ο πατριώτης μας θεολόγος εκ Πολυδρόσου Παραμυθιάς ορμώμενος, Ηλίας Μάκος, γνωστός από την μάχιμη, ανεξάρτητη δημοσιογραφική προϋπηρεσία.

Είχα την τύχη να απολαύσω τον μεστό και σύγχρονο κηρυκτικό του λόγο στον πολυιερατικό εσπερινό της ενορίας της Αγίας Σοφίας στην Βρυσοπούλα Παραμυθιάς και ομολογώ ότι πείστηκα και επηρεάστηκα ψυχικά θετικά.

Ζητώ συγχώρεση και άφεση αμαρτιών Παπά Ηλία γιατί γνωρίζω ότι με αυτό το δημόσιο κείμενό μου αμαρτάνω αφού ούτε την συγκατάθεσή σου εξασφάλισα για την δημοσιότητά του αλλά ιδιαίτερα γιατί προσκρούω στην εγνωσμένη ταπεινοφροσύνη σου αλλά «πάντες οι ταπεινοί υψωθήσονται».

Έτσι αισθάνθηκα και χωρίς επιτηδευμένη φιλοφροσύνη και με ανυστερόβουλη διάθεση ευσυνείδητα και αθρησκόληπτα έπραξα.

Δυστυχώς τον συγκροτημένο πνευματικά και πολυδραστήριο αυτόν λευίτη, τον στερήθηκε η Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς και τον αξιοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Κόνιτσας, εμπλουτίζοντας έτσι σημαντικά την χωρία των άξιων κληρικών και ιερωμένων επ’ ωφελεία του ευσεβούς πληρώματός της.

Παραμυθιά 10-11-2014
Θ.Ο

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!