Στον Αυλοτοπο για το σοβαρο προβλημα στην υδροδότηση

Στην Τοπική Κοινότητα Αυλοτόπου βρέθηκε η Δήμαρχος Σουλίου, ο Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Ηπείρου κ. Ζήκος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αυλοτόπου και κάτοικοι του χωριού  έπειτα από πρόσκληση...

Στην Τοπική Κοινότητα Αυλοτόπου βρέθηκε η Δήμαρχος Σουλίου, ο Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Ηπείρου κ. Ζήκος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αυλοτόπου και κάτοικοι του χωριού  έπειτα από πρόσκληση της Δημάρχου για να πραγματοποιηθεί επιτόπια αυτοψία για το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με την υδροδότησης της Τ.Κ Αυλοτόπου που αφορά την θόλωση του νερού.

Κρίθηκε αναγκαία η διάνοιξη δρόμου ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο χώρο της πηγής υδρομάστευσης προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες.

In this article

Join the Conversation