Προσληψη καθαρίστριας για το Γυμνάσιο Γαρδικίου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας/ή για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2014-2015 και έως 30.6.2015, που θα απασχοληθεί...

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας/ή για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2014-2015 και έως 30.6.2015, που θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την καθαριότητα του Γυμνασίου Γαρδικίου.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο της σχολικής επιτροπής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Παραμυθιά από Δευτέρα 17 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου τις εργάσιμες ώρες.

Κατεβάστε όλη την προκήρυξη από εδώ

In this article

Join the Conversation