Ο σύνδεσμος Πολυτέκνων Παραμυθιάς για το επίδομα του ΟΓΑ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη  του συνδέσμου μας και σε όλους τους πολυτέκνους  που διαμένουν στον δήμο ΣΟΥΛΙΟΥ Θεσπρωτίας τα παρακάτω. Με πρόσφατη απόφαση  των κρατικών αρχών   θα χορηγηθεί...

Κάνουμε γνωστό στα μέλη  του συνδέσμου μας και σε όλους τους πολυτέκνους  που διαμένουν στον δήμο ΣΟΥΛΙΟΥ Θεσπρωτίας τα παρακάτω.

Με πρόσφατη απόφαση  των κρατικών αρχών   θα χορηγηθεί επίδομα 1000 ευρώ στις πολύτεκνες μητέρες  που πληρούν  τους παρακάτω όρους  από τον Ο.Γ.Α.

Όσες πολύτεκνες μητέρες  είναι ασφαλισμένες  στον Ο.Γ.Α.  και έχουν  4 τεκνά ανήλικα- προστατευόμενα- ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α. μέχρι 18 ετών ,και μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν, να επικοινωνήσουν  άμεσα  με τον πρόεδρο του συνδέσμου μας στο 6978948024  και με το Κ.Ε.Π. Παραμυθιάς  για διευκρινήσεις ,προκειμένου  μέχρι την  3/12/14 να υπολάβουν στο Κ.Ε.Π. σχετική αίτηση.

Για τον Σύνδεσμο Πολυτέκνων Παραμυθιάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΜΕΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

In this article

Join the Conversation