Απο σήμερα στην Παραμυθιά, οι δηλώσεις χρήσης δημοτικών βοσκών

Οι κάτοχοι μικρών και μεγάλων ζώων, καλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθίας από σήμερα 1 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου για να καταθέσουν δήλωση στην οποία θα...

Οι κάτοχοι μικρών και μεγάλων ζώων, καλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθίας από σήμερα 1 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου για να καταθέσουν δήλωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των ζώων που θέλουν να εισάγουν στις Δημοτικές βοσκές της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους κατά το έτος 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ, οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του νόμιμου καταβληθέντος δικαιώματος βοσκής.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!