Ως το τέλος του μήνα η ενιαία ενίσχυση στους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας. Δηλώσεις Μπέζα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, στους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας καταβλήθηκε το 73,2% της συνολικής αξίας των...

«Είναι γνωστό ότι η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θεωρεί ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης που θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος Δεκεμβρίου και οι κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας θα μπορέσουν να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία των δικαιωμάτων τους, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Όσον αφορά στην καταβολή των ενισχύσεων από το 2015 και μετά, θεωρείται ότι με το νέο ορισμό της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενσωματώθηκε πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία αλλά και με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προετοιμάζεται, το θέμα αντιμετωπίζεται οριστικά».

In this article

Join the Conversation