132.887 ευρώ στον Δήμο Σουλίου απο τους ΚΑΠ

Ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση του έτους 2014 κατανέμεται από το λογαριασμό του υπουργείο Εσωτερικών για τους δήμους της Θεσπρωτίας το ποσό των 676.845,51 . Τα ποσά που προέρχονται...

Ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση του έτους 2014 κατανέμεται από το λογαριασμό του υπουργείο Εσωτερικών για τους δήμους της Θεσπρωτίας το ποσό των 676.845,51 .

Τα ποσά που προέρχονται από τις σχετικές κατανομές προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις.

Στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.α.

Αναλυτικά ανά δήμο τα ποσά που δόθηκαν είναι τα εξής:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 398.081,35 ευρώ, ΣΟΥΛΙΟΥ: 132.887,22 ευρώ και ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 145.876,94 ευρώ

In this article

Join the Conversation