Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας: Αποχή διαρκείας

Το Διοικητικο Συμβουλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, στη συνεδρίαση 8-12-2014 επικυρώνει την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με βάση την οποία: 1) θα απέχουμε από...

Αναβολές Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΣΙΝΤΟΡΗΣ

In this article

Join the Conversation