Επιστημονικός συνεργάτης για τον Εμπορικο Σύλλογο Παραμυθιάς

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, 15/10/2013 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΓΙΑ...

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, 15/10/2013
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στα πλαίσια της δράσης 7  «Τοπικά Σχέδια για την  Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την υποβολή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ συνοδευόμενων με αντίγραφα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τους, προκειμένου να γίνει επιλογή τους για την κάλυψη θέσης «Επιστημονικού Συνεργάτη» Κοινωνιολόγου/Ψυχολόγου.

Η προθεσμία κατάθεσης είναι έως τις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013. Η Κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ  09:00 – 14:00.

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς,
Σπυρίδων Γούσιας
Πρόεδρος

In this article

Join the Conversation