Με απευθείας ανάθεση η προμήθεια υγρών καυσίμων

O Δήμος Σουλίου θα διενεργήσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω ματαίωσης του διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 2015 (άγονη δημοπρασία), την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών...

O Δήμος Σουλίου θα διενεργήσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω ματαίωσης του διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 2015 (άγονη δημοπρασία), την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2015» και όπως περιγράφεται στην αριθμ. 346/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί με γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:15 μ.μ.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους στον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας κ. Μαραζόπουλο Αθανάσιο τηλ. 2666360132.

In this article

Join the Conversation