64 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Σουλίου. Αναλυτικα οι θέσεις

64 θέσεις πεντάμηνης κοινωφελούς εργασίας για άνεργους στον Δήμο Σουλίου και 1 θέση στο ιστορικό αρχειο Παραμυθιάς, ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο από τον ΟΑΕΔ. Η προκήρυξη βρίσκεται ηδη...

64 θέσεις πεντάμηνης κοινωφελούς εργασίας για άνεργους στον Δήμο Σουλίου και 1 θέση στο ιστορικό αρχειο Παραμυθιάς, ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο από τον ΟΑΕΔ. Η προκήρυξη βρίσκεται ηδη στο ΑΣΕΠ και τις επόμενες μερες αναμένεται να πάρει την τελική εγκριση, οπότε εκεί θα αναγράφονται αναλυτικά οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
1) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
2) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα και
5) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Η θέση στο τοπικό αρχειο Παραμυθιάς αφορά Βιβλιοθηκονόμο ενώ σε ό,τι αφορά τον Δήμο Σουλίου, αναλυτικά οι προσεφόμενες θέσεις ανά ειδικότητα είναι οι εξής:

1 θέση ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
1 θέση ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2 θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2 θέσεις ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2 θέσεις ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ)
2 θέσεις ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ
2 θέσεις ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
1 θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 θέσεις ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 θέση ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1 θέση ΙΑΤΡΩΝ
1 θέση ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1 θέση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 θέση ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
3 θέσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 θέση ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 θέση ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
1 θέση ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
36 θέσεις ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

In this article

Join the Conversation