52.000€ για την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Σουλίου

Με το ποσό των 51.822 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», χρηματοδοτήθηκε η ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Σουλίου. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση αφορούσε...

Με το ποσό των 51.822 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», χρηματοδοτήθηκε η ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Σουλίου.

Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση αφορούσε το έργο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σολίου για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη»

Συνολικά με απόφαση της υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύης Χριστοφιλοπούλου, εντάσσονται 135 πράξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (10.251.920 ευρώ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», στον Άξονα Προτεραιότητας και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, στον Ειδικό Στόχο ισότιμης συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και στην Κατηγορία Πράξης Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κτλ).

Διαβάστε την σχετική απόφαση απο εδώ


In this article

Join the Conversation