Αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Ο Δήμος Σουλίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ότι προκειμένου να απαλλαγούν από τη χρέωση των τελών καθαριότητας των συγκεκριμένων ακινήτων, θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν στην...

Ο Δήμος Σουλίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ότι προκειμένου να απαλλαγούν από τη χρέωση των τελών καθαριότητας των συγκεκριμένων ακινήτων, θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν στην Οικονομική Υπηρεσία μας :

α) υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου

β) βεβαίωση της  Δ.Ε.Η. ότι δεν ηλεκτροδοτείται

Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2666360109 κ. Λυμπέρη Κυριακή.

In this article

Join the Conversation