Η σταυροδοσία όλων των υποψηφίων στην Θεσπρωτία. Συγκεντρωτικός πίνακας

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, την τελική σταυροδοσια όλων των υποψηφίων, όλων των κομμάτων στην Θεσπρωτία, όπως αυτή προέκυψε από το υπουργείο εσωτερικών

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, την τελική σταυροδοσια όλων των υποψηφίων, όλων των κομμάτων στην Θεσπρωτία, όπως αυτή προέκυψε από το υπουργείο εσωτερικών


In this article

Join the Conversation